Kontinuerlig uppdatering

OJ Form & Kommunikations bildbank uppdateras kontinuerligt med nya bilder och växer med tiden till att omfatta bilder som täcker ett brett urval av bilder som förhoppningsvis passar det projekt ni för tillfället arbetar med och som kan kommunicera ert ämne. Skulle det vara så att ni saknar en viss bildkategori eller bilder som förmedlar något speciellt får ni gärna skicka mig ett mail angående detta. Alla förslag till att förbättra och bygga ut denna bildbank välkomnas.

Ola Jonasson

OJ Form & Kommunikation